Explicatii cu privire la stema comunei

Satul Mărgineni

Este situat la poalele Munţilor Făgăraş pe malul drept al râului Sebeş la 15 km sud de Făgăraş.

Originea satului este veche dar primele menţiuni scrise apar în acte de donaţie emise de domnii Ţării Româneşti. Astfel în anul 1437 numele satului Mărgineni apare într-un document emis de Vlad Dracul.

Intre cele mai de seamă personalităţi pe care le-a dat satul Mărgineni se numără Baronul David Urs de Mărgineni, născut in 1816.