Explicatii cu privire la stema comunei

Satul Sebeş

La câţiva km sud de Hârseni, pe malul drept al râului cu acelaşi nume se află satul Sebeş.

În epoca migraţiilor, locuitorii de pe Valea Sebeşului s-au retras în satul Dolmăneşti, situat undeva într-o regiune păduroasă

Un eveniment foarte important care a contribuit la emanciparea ţăranilor din Sebeş şi din celelalte sate ale comunei a fost înfiinţarea în 1765 a regimentelor de graniţă.